Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Bpa w Wyrzysku, Pl. Wojska Polskiego 9, której Proboszczem jest Ks. Mariusz Stachowiak;

2)    Inspektorem ochrony danych w Parafii Św. Marcina Bpa w Wyrzysku jest ks. Mateusz Nowak, Diecezjalny Inspektor Danych Osobowych: ul. Świętej Trójcy 26, 85-226 Bydgoszcz, tel. 52 385-88-22 (godziny urzędowania: 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku); e-mail: delegat@diecezja.bydgoszcz.pl;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do udzielenia sakramentów i sakramentaliów oraz innych czynności wynikających z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego, oraz prawa powszechnie obowiązującego;  

4)    Podstawy przetwarzania danych w poszczególnych przypadkach wyjaśnia administrator na podstawie art. 7 Dekretu KEP, najczęściej jest to prawny obowiązek administratora;

5)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria diecezjalna w Bydgoszczy;

6)    Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a taka potrzeba wynikać będzie z przepisów prawa, to dane te będą odpowiednio zabezpieczone. Sposób zabezpieczenia będzie wskazany podczas rozstrzygnięcia poszczególnych przypadków i podany Pani/Panu do wiadomości.

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących; 

8)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem KEP;

9)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.094573020935059